Bundll maakt een succes van sponsoring!


Contributie dreigt voor veel sporters

5 maart 2014

Sportverenigingen moeten steeds vaker voor een groter deel van de kosten van sport opdraaien. In toenemende mate bezuinigen gemeenten op subsidies en verhogen zij de tarieven van sportaccomodaties. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Sport en recessie 2013 van het Mulier Instituut. Het gevolg hiervan is volgens het onderzoeksrapport dat veel sporters te maken zullen krijgen met contributieverhoging bij sportverenigingen.

Ruim 5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging, omdat zij optimaal willen genieten van hun hobby. De vereniging zorgt daarbij voor de juiste faciliteiten. Maar dat kost geld, en bij veel verenigingen lopen deze kosten steeds verder op. Oorzaken hiervan zijn afnemende subsidieposten, hogere tarieven voor sportaccomodaties en afnemende sponsorinkomsten. Als gevolg daarvan stelt het Mulier Instituut in hun onderzoeksrapport dat contributieverhogingen onvermijdelijk lijken. En dat raakt de sporters, en zal door veel leden niet enthousiast ontvangen worden.

Toch zijn er bij veel sportverenigingen voldoende kansen om contributieverhoging te voorkomen stelt Harold Dijkstra, oprichter van Bundll. "Sportverenigingen lopen vaak onnodig sponsorinkomsten mis", volgens Harold Dijkstra. Dit komt bijvoorbeeld door een gebrek aan overzicht in de sponsorafspraken bij de vereniging. Hierdoor ontstaan veel misverstanden en kan een sponsorcommissie niet op tijd in actie komen. Door de sponsoring goed te organiseren kunnen veel verenigingen meer halen uit sponsoring. Dit houdt vrijwilligers enthousiast, en maakt de vereniging aantrekkelijker voor sponsoren.

Online ondersteuning voor de sponsorcommissie kan de vereniging helpen om een succes te maken van sponsoring. Op basis van zijn eigen ervaringen uit het verenigingsleven bedacht Harold Dijkstra daarom de online dienst Bundll. Deze dienst biedt sponsorcommissies overzicht, structuur en gemak. Zo kan een sponsorcommissie handig samenwerken, en direct in actie komen. Zo kunnen zij een succes maken van sponsoring en hoeft de contributie voorlopig niet te worden verhoogd. Sponsoring is daarom van belang voor alle leden, en verdient een serieuze aanpak.

Bron: Mulier Instituut

Terug naar al onze nieuwsberichten